Az Írott Szó Alapítvány és a Magyar Napló közös regénypályázatának eredményei

Az Írott Szó Alapítvány és a Magyar Napló közös regénypályázatának eredményei

Az Írott Szó Alapítvány és a Magyar Napló szerkesztősége 2006 elején regénypályázatot hirdetett, amelyben minden magyar író részt vehetett, állampolgárságtól függetlenül. A pályázat tárgya olyan regény vagy kisregény volt, amely hőseinek sorsában és a társadalmi élet jelenségeiben megmutatja az 1989-90-es rendszerváltozás és az azóta eltelt időszak társadalmi változásait, kulturális, morális tendenciáit. Az ábrázolás hitelessége mellett a zsűri elvárta és méltányolta az írói nyelv példás magyarosságát, stiláris biztonságát, szépségét.
A zsűri József Attila esztétikai elvét tekintette irányadónak: „Szép szó magyarul nem fölcicomázott kifejezést, hanem testet öltött érvet jelent. A szép szó nem csak eszközünk, hanem célunk is. Célunk az a társadalmi és állami életforma, melyben a szép szó, a meggyőzés, az emberi érdekek kölcsönös elismerése, megvitatása, az egymásrautaltság eszmélete érvényesül.” Magától értetődően ez nem stilisztikai vagy bármilyen szellemi áramlathoz kötött előírást jelent, hanem igazmondást és felelősséget, egyszóval tehetséget.
A díjak átadására a mára már hagyománnyá vált Hajózzon a magyar irodalommal! rendezvényen került sor a 2007-es Ünnepi Könyvhét alkalmából.

Tovább